Önemli Tarihler

Kongre Tarihleri : 22 Ekim - 25 Ekim 2024
Son Bildiri Tarihi : 19 Ağustos 2024
Bildiri sonuçları : 9 Eylül 2024
Erken Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir
Bildiri Gönderimi

Son Bildiri Tarihi :19 Ağustos 2024

Bildiri Sonuçları : 9 Eylül 2024

1. Bildirilerinizi online olarak www.thbk2024.com sitesinden gönderebilirsiniz. E-posta ya da farklı yollardan bildiri gönderimi kabul edilmemektedir.
2. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak sisteme girilmektedir.
3. Özetler giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri ile yapılandırılmış olarak ve 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4. Başlık bold olarak ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıkların sadece ilk harfi büyük ve bold olacak şekilde yazılmalıdır.
5. Yazarlar ünvan belirtmeden, bold ve sunum yapan yazarın adı alt çizgi ile belirtilerek yazılmalıdır.
6. Yazar kurumları; yazar soyadından sonra verilen üst simgeye (1,2,3 …vb) açıklama olarak yazar adlarından sonra yazılmalıdır.
7. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
8. Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
9. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
10. Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
11. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 19 Ağustos 2024’dür.
12. Gönderilen bildiriler bağımsız olarak bilimsel kurulda yer alan hakemler tarafından kör olarak 1'den 10'a kadar puanlanacak olup sonuçlar neticesinde sözlü ve poster bildiriler belirlenecektir.
13. Bildiri sonuçları, bildirilerin asılacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 09 Eylül 2024 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecektir.
14. Kongre kapsamında bilim kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar sunulduktan sonra elektronik ortamda yayınlanacaktır.