Önemli Tarihler

Kongre Tarihleri : 22 Ekim - 25 Ekim 2024
Son Bildiri Tarihi : 19 Ağustos 2024
Bildiri sonuçları : 9 Eylül 2024
Erken Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir
Kurslar

KURS PROGRAMININ AMACI

Kursun amacı katılımcılara nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ

 • Kursun sonunda katılımcılar
 • Nitel araştırma özellikleri ve desenlerini bilir
 • Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerini bilir
 • Nitel araştırmalarda veri analiz yöntemlerini bilir ve uygun olanı seçebilir
 • Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik kavramları hakkında fikir sahibi olur
 • Nitel araştırmaların raporlanması hakkında genel bilgileri kavrar

KURSUN SÜRESİ

Programın toplam süresi 8 saattir.

Kurs sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

SAAT KURS KONULARI EĞİTİMCİ
09.15-09.30 Açılış Prof. Dr. Hatice Mert
09.30-10.15 Tanışma-kurs hedeflerinin paylaşılması
Nitel Araştırma Özellikleri
Prof. Dr. Hatice Mert
10.15-10.45 ARA
10.45-11.15 Nitel Araştırma Desenleri (Fenomenoloji-Tanımlayıcı Nitel-Gömülü Teori) Prof. Dr. Neslihan Günüşen
11.15-12.00 Nitel Araştırma Desenleri (Karma yöntem) Prof. Dr. Hatice Mert
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.00 Nitel Araştırmalarda Örneklem seçimi Doç. Dr. Fatma Vural
14.00-15.00 Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Yöntemleri Doç. Dr. Fatma Vural
15.00-15.30 ARA
15.30-16.30 Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Süreci Prof. Dr. Hatice Mert
16.30-17.15 Nitel Araştırmalarda Geçerlik-güvenirlik, Raporlama
Geri bildirim alınması-kapanış
Prof. Dr. Neslihan Günüşen

KURS PROGRAMININ AMACI

Hemşirelik alanındaki lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara; temel düzeyde meta analiz yazma ve değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı olmak üzere temel düzeyde bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ

 • Bu kursu tamamlayan katılımcılar için belirlenen hedefler;
 • Meta analiz yazma sürecini kavrar
 • Meta-analizleri değerlendirebilir
 • Meta-analiz yazabilir

KURSUN SÜRESİ

1 gün (08:30 - 17:30 arası)

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Eğitmen sunumları ve CMA uygulaması

KİMLER KATILABİLİR

Temel düzeyde meta-analiz okuma, yazma ve değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak isteyen lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve doktoralı çalışanlar
(Kursa katılanların bilgisayar ile gelmeleri gerekmektedir. )
Kurs sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

SAAT KURS KONULARI EĞİTİMCİ
09.00-09.10 Açılış
09.10-09.40 Meta-Analiz nedir?
Meta-analiz tarihçesi
Hangi tür çalışmalarda uygulanabilir?
Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Prof. Dr. Murat BEKTAŞ
09.40-10.30 Meta-analiz uygulama aşamaları
Araştırma probleminin tanımlanması
Çalışmaların kabul koşullarının belirlenmesi
Prof. Dr. Murat BEKTAŞ
10.30-11.00 ARA
11.00-12.00 Kabul Koşullarına uyan Çalışmaların Raporlanması
Elde edilen sonuçların standartlaştırılması
CMA Veri Girişi
Prof. Dr. Murat BEKTAŞ
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-15.00 CMA Veri Analizi Heterojenlik analizleri
Meta-analizde kullanılan etki modellerin belirlenmesi

Sabit etki modeli
Rassal etki modeli

Eti Büyüklüğü hesaplama
Prof. Dr. Murat BEKTAŞ
15.00-15.30 ARA
15.30-17.00 Meta analizde Yanlılığın belirlenmesi
Meta-Analizin raporlanması
Prof. Dr. Murat BEKTAŞ

KURS PROGRAMININ AMACI

Bu kurs, sağlık profesyonellerinin simülasyon eğitim stratejilerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için öğretim elemanlarına ve hemşirelere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ

Kurs bitiminde katılımcılar;

Simülasyon kavramlarını tartışabilir, eğitimcinin rol ve sorumluluklarını anlayabilir, simülasyon laboratuvarının teknik donanımını tanımlayabilir, uygun simülasyon yöntemlerini tasarlayabilir, simülasyon ortamını hazırlayabilir, öğrenme deneyimlerini yönetebilir, çözümleme oturumlarını yönetebilir ve öğrenme deneyimlerini değerlendirme yöntemlerini tartışabilirler.

KURSUN SÜRESİ

Programın toplam süresi 8 saattir.

Kurs sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

SAAT KURS KONULARI EĞİTİMCİ
09:15-09:30 Açılış
09:30-10:00 Simülasyon ile İlgili Temel Kavramlar ve Müfredata Entegrasyonu Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan
10:00-10:30 Simülasyon Tasarımı Prof. Dr. Dilek Özden
10.30-11.00 ARA
11.00-11.30 Ön Bilgilendirme (Prebriefing) Dr. Öğr. Üyesi Gizem Göktuna
11:30-12:00 Çözümleme (Debriefing) Dr. Öğr. Üyesi Cahide Ayik
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-17.00 Simülasyon Alan Tanıtımı

Maket Tanıtımı
Learning Space Tanıtımı
Örnek Simülasyon Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Nurten Alan
Dr. Öğr. Üyesi İlkin Yılmaz
17:00 Geribildirim ve Kapanış Dr. Öğr. Üyesi Nurten Alan
Dr. Öğr. Üyesi İlkin Yılmaz

KURS PROGRAMININ AMACI

Bu programın amacı, kronik yara yönetimine ilişkin temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

 • Yara iyileşmesini etkileyen faktörleri tartışır.
 • Kronik yarayı değerlendirir.
 • Kronik yarada enfeksiyon kontrol önlemlerini bilir.
 • Yaraya uygun bakım ürünlerini, pansumanları seçer.

KURSUN SÜRESİ

Programın toplam süresi 8 saattir.

Kurs sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

SAAT KURS KONULARI EĞİTİMCİ
09.30-09.50 Derinin Anatomisi ve Fizyolojisi Doç. Dr. Arzu Karabağ Aydın
09.50-10.10 Yaranın Fizyopatolojisi Doç. Dr. Arzu Karabağ Aydın
10.10-10.35 Yara Çeşitleri Doç. Dr. Şenay Gül
10.30-11.00 ARA
11.00-11.45 Yara İyileşme Süreci ve Etkileyen Faktörler Doç. Dr. Şenay Gül
11.45-12.30 Yara Değerlendirilmesi Doç. Dr. Arzu Karabağ Aydın
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.15 Yara Yatağının Hazırlanması ve Eksuda Yönetimi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara
14.15-15.00 Yara Bakım Ürünleri Öğr. Gör. Emine Sezgünsay
15.00-15.30 ARA
15.30-16.00 Yara Temizleme Solüsyonları Öğr. Gör. Emine Sezgünsay
16.00-16.20 İnteraktif Vaka Tartışması Grup Tartışması
16.20-16.30 Kapanış